Welkom bij JEZ-Advies

JEZ-Advies is hét onafhankelijke adviesbureau op het gebied van data-, tele- en zorgcommunicatie.

JEZ-Advies onderzoekt, analyseert en adviseert bij het gebruik van technische hulpmiddelen voor het optimaliseren van de communicatie tussen organisaties en hun afnemers. Dat zijn afnemers in brede zin: klanten, cliënten, patiënten, etc. Daarbij is aandacht voor functionele-, technische- en beheeraspecten van uw organisatie en diens systemen. Daarbij werkt JEZ-Advies onafhankelijk van leveranciers en fabrikanten en met kennis van organisaties, techniek en de markt.

JEZ-Advies is gespecialiseerd in projecten op het gebied van:

 • ICT strategie,
 • Opzetten en implementeren van telefonische dienstleveringsconcepten,
 • Adviseren en implementeren omtrent zorgdomotica,
 • Aanschaf van communicatie apparatuur en -infrastructuur. WAN, LAN, WiFi, vaste en mobiele telefonie en verpleegoproepsystemen.

De werkzaamheden van JEZ-Advies kunnen bestaan uit ondersteuning in verschillende fases van een project, zoals:

 • De technische- en organisatorische inventarisatie.
 • Het opstellen van een aanbestedingsbegroting,
 • Het opstellen van een functioneel en technisch ontwerp en bijbehorend Programma van Eisen,
 • Begeleiden van het aanbestedingstraject, al dan niet Europees,
 • De implementatie van de gekozen oplossing.

Techniek is geen doel op zich maar een middel om mensen te verbinden. De vraag die speelt in communicatieprocessen gaat over waarom mensen met elkaar verbonden willen worden. Soms gaat het over informatie en verkoop, andere momenten gaat het om veiligheid of comfort. Vaak bepalen de omstandigheden de manier waarop mensen met elkaar in contact kunnen of moeten komen en welke middelen daarvoor worden gebruikt. JEZ-Advies is erin gespecialiseerd om met opdrachtgevers de meest passende mix uit te werken.

Samenwerken is een belangrijk onderdeel van de filosofie van JEZ-Advies. De opdrachtgever brengt kennis van haar organisatie in, JEZ-Advies kennis van technieken, de markt en oplossingen die andere organisaties voor hetzelfde probleem hebben gekozen. Door gezamenlijk te komen tot een functioneel en technisch ontwerp wordt draagvlak voor de gekozen oplossing gecreëerd en hebben mensen het gevoel gehoord te zijn en geholpen te worden.

Netwerk van deskundigen
Consultants van JEZ-Advies hebben specifieke kennis op het gebied van inventariseren, evalueren, aanbesteden en implementeren van:

 • Vaste en draadloze ICT en telecommunicatienetwerken,
 • Telefonische dienstverleningsconcepten,
 • Verpleegoproep- en zorgalarmeringssystemen,
 • Communicatie infrastructuur (WAN, vaste en mobiele telefonie, etc.),
 • Robotica.

Voor specifieke vragen maakt JEZ-Advies gebruik van een netwerk van deskundigen op het gebied van:

 • Inkoop, Aanbestedingsrecht en Europese aanbestedingen,
 • Telefoontrainingen,
 • Bewustwording van medewerkers van hun rol bij klantencontacten.