GGZ Vincent van Gogh Venray (voorheen GGZ Noord en Midden Limburg)

Korte projectomschrijving

Vervanging van data-, telefonie en verpleegoproep installatie door een volledige IP installatie, gedeeltelijk draadloos. Dit is het eerste project in Nederland waarbij succesvol op grootschalige wijze zorgalarmering over IP wordt toegepast en voornamelijk draadloze IP handsets worden gebruikt voor het ontvangst van de meldingen en alarmen. De omvang van de telefooninstallatie is ongeveer 1000 toestellen verspreid over 4 locaties en meerdere gebouwen. Het datanetwerk omvat ongeveer 1000 werkplekken. De verpleegoproep installatie omvat ongeveer 300 cliëntenkamers.

JEZ-Advies heeft voor deze opdracht de technische en functionele inventarisatie gedaan, alle technische ontwerpen en bestekken gemaakt en de Europese aanbesteding begeleid. JEZ-Advies begeleid nu de uitrol van de installatie. Deze uitrol gebeurt gefaseerd. Belangrijk aandachtspunt is dat de oude installatie gedurende de overname niet alleen volledig operationeel blijft, maar ook volledig is geïntegreerd in de nieuwe installatie.

Het project is gestart in 2003 en afgerond in 2009.

Ook in de periode 2010-2012 heeft JEZ-Advies diverse werkzaamheden voor Vincent van Gogh uitgevoerd, waaronder het aanbesteden van GSM telefonie en het begeleiden van de implementatie van  het NEN7510 informatiebeveiligingsbeleid.