De Zorggroep Venlo (voorheen Zorggroep Noord en Midden Limburg)

Korte projectomschrijving

JEZ-Advies heeft (in opdracht van Stijnen Consultancy) meerdere projecten uitgevoerd voor de Zorggroep Noord en Midden Limburg, waaronder:

  • 2008: Een inventarisatie van de aanwezige communicatiemiddelen voor vaste en draadloze telefonie, verpleegoproep systemen, brandmeldsystemen en datanetwerken. De inventarisatie omvatte ongeveer 166 locaties, waaronder ongeveer 40 zorglocaties. Op basis van de inventarisatie is een inschatting gemaakt van de noodzakelijk investeringen in deze apparatuur in de periode 2009 – 2014. Uitgangspunt van de Zorggroep was om te onderzoeken op welke manier kan worden gemigreerd naar een all-IP infrastructuur,
  • 2008: aanbesteding van het verpleegoproep systeem voor een zorglocatie (55 bewoners). Hiervoor is een inventarisatie gemaakt van de eisen en wensen van de verzorging en de cliënten. Op basis van deze inventarisatie is een Programma van Eisen samengesteld, dat is toegestuurd aan 4 leveranciers. JEZ-Advies heeft ook de daaropvolgende leveranciersselectie begeleid. In het vervolgtraject treedt JEZ-Advies op als projectleider voor de implementatie van het nieuwe VOS. Bij de leveranciersselectie is getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de toekomstige migratie naar een all-IP infrastructuur,
  • 2010 / 2011: Opstellen van een programma van Eisen en begeleiden van de aanbesteding om te komen tot een all-IP infrastructuur voor de hele zorggroep.
  • 2011 / 2012: Meewerken aan taskforce ZCT; projectleiding bij implementatie van nieuwe WiFi en VOS bij 3 locatie
  • 2015: Opstellen PvE communicatie installaties van het nieuw te bouwen zorghotel,
  • 2016: Evaluatie van het met CLB afgesloten raamcontract