GGZ Arkin Amsterdam

Korte projectomschrijving

JEZ-Advies heeft voor Arkin diverse projecten uitgevoerd:

  • 2012 / 2013: Opstellen PvE en begeleiden implementatie van zorgcommunnicatie systemen ten behoeve van de verbouwing van de locatie Jacob Obrechtstraat, Amsterdam (Jellinek, Novarum),
  • 2014 / 2015: Opstellen PvE voor inzetten van zorgcommunicatie voor agressie detectie ten behoeve van de locatie 1e Constantijn Huygensstraat, Amsterdam
  • 2016 – heden: Begeleiden Arkin in de communicatie met de leverancier omtrent problemen de PZI installaties.