Pieter van Foreest Delft

Korte projectomschrijving

JEZ-Advies heeft voor Pieter van Foreest de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • een inventarisatie van de aanwezige communicatiemiddelen voor vaste en draadloze telefonie, verpleegoproep systemen en datanetwerken. De inventarisatie omvatte ongeveer 30 locaties, waaronder ongeveer 25 zorglocaties. Op basis van de inventarisatie zijn een aantal scenario’s uitgewerkt om te kunnen migreren naar een all-IP infrastructuur (2009 / 2010).
  • Opstellen van een Programma van Eisen en begeleiden van de aanbesteding om te komen tot een All-IP infrastructuur (2011 / 2012),
  • Opstellen van een programma van Eisen en begeleiden van de aanbesteding voor de externe infrastructuur voor vaste telefonie, GSM en IP VPN. Het aanbestedingsresultaat leidt tot een besparing van ca. 25% per jaar op de totale infrastructuur kosten (2011 / 2012).