Gemeente Zevenaar

Korte projectomschrijving

JEZ-Advies heeft voor de gemeente Zevenaar diverse projecten uitgevoerd, waaronder:

 • 2007: Inventarisatie van welke netlijnen van de gemeente wel en niet in gebruik zijn. Ook is advies gegeven over de te gebruiken provider in het kader van een te realiseren kostenbesparing. In operationele zin heeft JEZ-Advies de uitbreiding van de telefooncentrale (350 toestellen) begeleid en een besparing van 30% bereikt op de onderhoudscontracten van de gemeente. Een zelfde besparing is ook op de belkosten gerealiseerd,
 • 2008: Inventarisatie in hoeverre de inrichting van het noodnet van de gemeente nog aansluit bij de calamiteitenplannen,
 • 2009: Ten behoeve van de samenvoeging van de Sociale Dienst van 4 gemeentes (waaronder Zevenaar) begeleidt JEZ-Advies momenteel de in gebruik name van een Voice over IP platform,
 • 2009: Begeleiden van het plaatsen van een nieuwe telefooncentrale bij de brandweer (ca. 30 toestellen),
 • 2009 / 2010: Begeleiden van de verhuizing van ca. 60 werkplekken naar het BAT gebouw; begeleiden van de daaropvolgende interne verhuizing van ca. 100 werkplekken op de locatie Raadhuisplein. De aard van deze werkzaamheden was:
  • Het uitwerken van meerdere technische alternatieven voor de verhuizing (waaronder een mogelijke migratie naar een IP gebaseerde oplossing),
  • Het opstellen van een beperkt Programma van Eisen voor KPN voor de werkzaamheden in het BAT gebouw,
  • Coördineren van de KPN werkzaamheden,
  • Meewerken aan het opstellen van het nummerplan voor het BAT gebouw,
  • Meehelpen met het patchen, plaatsen en testen van toestellen,
  • Uitvoeren van werkzaamheden op de hoofdverdeler in het Raadhuisplein,
  • Met name: zorgdragen voor een foutloze oplevering van de installaties.

Werkzaamheden vanaf 2012 voor de gemeente Zevenaar zijn uitgevoerd via de RID De Liemers