Envida Maastricht

Bij Envida voert JEZ-Advies de werkzaamheden uit in opdracht van Stijnen Consultancy.

Korte projectomschrijving

JEZ-Advies heeft in 2014 voor Envida een telefonisch bereikbaarheidsconcept ontwikkeld. Envida is een grote zorgorganisatie in en rond Maastricht, die zowel intra- als extramurale zorg aanbiedt. Ook verzorgt Envida in de regio de Jeugdgezondheidszorg en is er een afdeling die voedingsadviezen geeft. Envida is voortgekomen uit een fusie. Na de fusie was er behoefte aan een geïntegreerde visie op telefonische bereikbaarheid. Daarvoor heeft JEZ-Advies een strategisch en ook praktisch beleidsstuk opgesteld.

In 2016 heeft JEZ-Advies betrokken de aanbesteding van de nieuwe telefooncentrale begeleidt. Momenteel begeleidt JEZ-Advies de implementatie van de centrale en het bereikbaarheidsconcept.