Meander Zorggroep Landgraaf

Korte projectomschrijving

JEZ-Advies heeft voor Meander Zorggroep in Heerlen sinds 2007 diverse werkzaamheden uitgevoerd, waaronder:

  • Inventarisatie van de aanwezige communicatiemiddelen voor vaste en draadloze telefonie en de aanwezige verpleegoproep systemen. De inventarisatie omvatte ongeveer 25 locaties, waaronder ongeveer 8 zorglocaties. Op basis van de inventarisatie is een inschatting gemaakt van de noodzakelijk investeringen in deze apparatuur in de periode 2008 – 2012. Hiervoor zijn een aantal mogelijke scenario’s uitgewerkt, waarbij per scenario, per locatie en per jaar is vastgesteld welke investeringsbedragen noodzakelijk zijn. Daarbij zijn ook wenselijke aanpassingen in de beheersorganisatie benoemd. Het project is gestart in november 2007 en is afgerond in maart 2008. De inventarisatie is in 2012 en 2016 geactualiseerd.
  • JEZ-Advies is sinds 2012 vast lid van de stuurgroep Zorgcommunicatie van Meander.
  • In 2013 / 2014 is een aanbesteding begeleid voor de strategische keuze voor een leverancier voor zorgcommunicatie systemen, alsmede een aanbesteding voor de leverancier van het WiFi netwerk.
  • Sinds 2015 trad JEZ-Advies op als projectleider bij de implementatie van de nieuwe zorgcommunicatie systemen en de het WiFi netwerk.

De werkzaamheden zijn eind 2016 afgerond.